خدمات بستری (بخش های بستری ) :

اتفاقات :
مسئول علمی بخش:دکتر سارا برزگر-متخصص قلب وعروق
پزشکان اورژانس:دکتر مهدی زاده-دکتر تکاپو-دکتر معتضدی
سرپرستار:سمیه ابدام
تلفن داخلی:222 اطفال :
مسئول علمی بخش:دکتر زهرا حسینی نژاد
سرپرستار :لیلا نجفی
تعداد تخت:8
تلفن داخلی:266 داخلی – جراحی :
مسئول علمی:دکتر جلیل محب زاده
سرپرستار:لیلا نجفی
تعدادتخت:12
تلفن داخلی:251

 CCU:
مسئول علمی:دکتر سارا برزگر
سرپرستار:سیما کریمی
تعداد تخت:4
تلفن داخلی:227

 دیالیز :
مسئول علمی بخش:دکتر علی مجیدی نژاد
سرپرستار:عقیل احمدی
تعداد تخت:3
تلفن داخلی:271

 کولیز 
مسئول علمی:
دکتر زهرا حسینی نژاد
مسئول بخش:راحله الهی نژاد

زایشگاه:
مسئول علمی:دکتر مرضیه فرهنگ پور
مسئول بخش:نیلوفر احمدبیگی
تخت:4
تلفن داخلی:263
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ