بخش های پاراکلینیک:


 • ماموگرافی:در حال حاضر به علت در دست تعمیر بودن دستگاه فعلا خدمات ماموگرافی عرضه نمی گردد.
 •  
 • سونوگرافی:سونوگرافی های معمول،داپلر وسونوی حاملگی
 •  
 • داروخانه:
 • مسئول علمی:دکتر حمد الله عزیزی/داروساز
 • مسئول بخش:مریم خسروانیان
 • تلفن داخلی210
 •  
 • آزمایشگاه وبانک خون:
 • مسئول آزمایشگاه:مریم حبیبی/کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی
 • تلفن داخلی:   217
 • گازهای خونABG
  بیوشیمی:ALT,AST,CR,BUN,URIC ACID,BILI T,D,SERUM PRO,ALB,PT,PTT,INR,D DIMER,AMYLASE ,LIPASEN,Na,k,ca,P
  ادرارU/A,URINE NA,CL,K,URINE 24H Ca,PRO
  کشت:کشت خون وادرار ومایعات بدن از جمله پلور ومایع مفصلی
  سرولوژی:BHCG TITER,ASO,WRIGHT,2ME,WIDAL
  دیگر,TFT,PBS,MALARIA SMEAR
 •  
 • کلینیک تغذیه:
 • هرروز هفته دایر است.
 •  
 • کلینیک دیابت
 •  
 • تست ورزش:توسط متخصص قلب وعروق انجام می گردد.
 •  
 • اکوکاردیوگرافی قلب:توسط متخصص قلب وعروق/دستگاه اکوداپلر
 • هولتر مانیتور فشار خون واسپیرومتری(انجام هر روزه)
 •  
 • رادیولوژی:
 • مسئول علمی:دکتر اتابکی شیرازی/متخصص رادیولوژی
 • مسئول بخش:سکینه رنجبر
 • داخلی:224

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 8:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ