واحد بهبود کیفیت
    
واحد بهبود کیفیت:
مسئول بهبود کیفیت واعتبار بخشی:
نرجس اسدابادی-کارشناس پرستاری

مسئول ایمنی بیمار:
 دکتر علی مجیدی نژاد- متخصص داخلی

کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر:
نرجس اسد آبادی-کارشناس پرستاری

نشانی دفتر اعتبار بخشی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکینشانی دفتر بهبود کیفیت وتعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
darman.sums.ac.ir/clinical_governence/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 8:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ