سرپرست بیمارستان:دکتر علی مجیدی نژاد/متخصص داخلی


مدیریت:خانم منیژه رنجبر/کارشناس پرستاری
مدت سابقه وسوابق اجرایی :18سال/مترون سابق بیمارستان

مدیر پرستاری:خانم فاطمه حسین پور/کارشناس پرستاری
مدت سابقه:14سال/رابط سابق بیمه بیمارستان


مدیر مالی:آقای اکبر تقی پور/کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدت سابقه:12سال

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 15:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ