شهرستان خرم بید یکی از شهرستانهای شمالی استان پهناور وکهن فارس است که در مسیر ترانزیتی اصفهان-شیراز قرار دارد.این شهرستان شامل شهر صفاشهر وبخش مشهد مرغاب می باشد واز اطراف با شهرستانهای آباده در شمال  واقلید در غرب وبوانات در شرق وپاسارگاد در جنوب همسایه است.جمعیت شهرستان بالغ بر 53هزار نفر می باشد.فاصله مرکز شهرستان تا مرکزیت استان حدود 180کیلومتر می باشد.وجود معادن سنگ با کیفیت بالا وقرار گرفتن در مسیر راه آهن وکریدور شمال جنوب کشور از جمله پتا نسیل های شهرستان می باشد.محصولات کشاورزی شامل سیب زمینی/گردو/هندوانه ومیوه های سردسیری است.آب وهوای منطقه سرد وخشک ودارای زمستانهای سرد وتابستان معتدلی است که به علت ارتفاع بالا از سطح دریاست به طوری که به این شهرستان لقب بام فارس داده شده است.از جمله مکانهای گردشگری شهرستان بوستان قادرآباد وچشمه قصر یعقوب وکاروانسرای قاجاری را می توان برشمرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 19:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ